20 april; ALV, scriptieprijs en workshop

Op zaterdag 20 april vindt de jaarlijkse ENIAC ALV plaats. Tijdens deze ALV zullen onder andere de financiën van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar besproken worden. De stukken voor deze ALV zullen je nog toegestuurd worden. 

Ook zal op deze dag de scriptieprijs uitgereikt worden. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een afstudeerder die dat jaar een kwalitatief hoogwaardige scriptie geschreven heeft. Deze is verkozen uit alle nominaties door een jury bestaande uit het bedrijfsleven en universiteitsmedewerkers.

We zullen de dag afsluiten met een gezellige workshop bonbons maken. 

Het programma is als volgt:

11:00 Inloop
11:30 ALV
12:00 Lunch
13:00 Uitreiking scriptieprijs
14:30 Workshop bonbons maken
De dag duurt tot ongeveer 16:30

Het is natuurlijk ook mogelijk om slechts een deel van het programma aanwezig te zijn. 

Voor de lunch en de workshop moeten we tijdig doorgeven hoeveel mensen er aanwezig zijn. Als je erbij wilt zijn dan horen we dat graag uiterlijk 13 april, daarna kunnen we geen plaats meer garanderen. 
Voor de workshop vragen we een eigen bijdrage van 5 euro.

We horen graag of je erbij bent!