Over ENIAC

Om beter contact te houden met de leden is een website onontbeerijk. Zo ook voor ENIAC.

Waarvoor

Middels e-mail en deze site proberen wij, informatica-alumni van de Universiteit Twente in Enschede, contacten te onderhouden. We werken samen met onze zustervereniging Inter-Actief van de UT. De actuele bezetting van het bestuur en de commissies kunt u vinden in de Bestuur sectie.

We nodigen alle leden van harte uit op een van de activiteiten langs te komen en kennis te maken met de andere leden. Mocht u liever een wat serieusere vorm van communicatie aangaan, dan is dat ook mogelijk op onze semi-jaarlijkse seminar die we ook met Inter-Actief organiseren.

Verder looft ENIAC jaarlijks de scriptieprijs uit aan de meest notabele scriptie van dat afgelopen jaar. Op de site vindt u de nominaties van de afgelopen jaren.

Achtergrond

In 1991 is bij het faculteitsbestuur van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) aan de Universiteit Twente het idee ontstaan om een alumnivereniging van Informatici in het leven te roepen. Hiertoe heeft de faculteit een drietal personen ingeschakeld die dat idee moesten ontwikkelen naar een echte vereniging. Dit drietal heeft daarop een onderzoek ingesteld naar de diverse mogelijkheden voor een alumnivereniging. In het voorjaar van 1992 hebben de drie een verslag gepresenteerd en breidde de werkgroep zich uit naar ongeveer 10 personen. Op 26 oktober 1992 richtte deze werkgroep de ENschedese Informatica Alumni Club (ENIAC) op. Doel van de vereniging is het onderhouden van contacten tussen alumni onderling en met de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) aan de Universiteit Twente.

computerruimte ENIAC
de ENIAC computerruimte

De naam ENIAC is bekend in de informatica wereld. Aan het eind van de veertiger jaren werd de eerste computer, ENIAC, in gebruik genomen. ENIAC is een afkorting voor “Electrical Numerical Integrator and Computer“.
(©US Army Photo en scan van Michael John Muuss)

In het voorjaar van 1993 gaf ENIAC haar eerste jaarboek uit. Hierin zijn alle afgestudeerden van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) vermeld met diverse gegevens die van belang konden zijn bij het aanhalen van de diverse contacten. Tevens werd de alumni gevraagd of zij lid wilden worden van ENIAC. Aan het eind van 1993 bleek dat reeds 375 alumni lid wilden worden. Nadat de eerste ingenieurs van BIT (Bedrijfskundige Informatie Technologie) en TEL (Telematica) waren afgestudeerd, zijn ook zij opgenomen in het ledenbestand van ENIAC. Sinds 2004 zijn er ook zelfs Bachelor en Master opleidingen. In 1998 waren dat er al meer dan 800 alumni en ieder jaar blijf het aantal verder groeien.

Om het doel op andere wijzen te dienen, worden er veel activiteiten georganiseerd zoals borrels, lezingen en gezelligheidsdagen met culturele, culinaire en actie vragende hoogtepunten. Daarnaast brengt ENIAC drie tot vier keer per jaar een periodiek uit, waarin de leden leuke en interessante verhalen, zoals onderzoeksprojecten en buitenlandverhalen, over de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en de alumni kunnen vinden. Deze verhalen worden door informaticamedewerkers en de alumni zelf geschreven. Tot 2004 was dit Re-Cursief, het oude officiële orgaan van de vereniging. Sinds 2004 wordt het periodiek samen met Inter-Actief uitgegeven om een groter bereik te krijgen en minder overhead.

Naast deze periodieken bracht ENIAC een jaarboek uit, waarin alumni actuele informatie kunnen vinden over elkaar: waar alumni wonen en werken, wanneer ze zijn afgestudeerd en bij welke leerstoel. Tevens bevat het jaarboek statistische informatie over onder andere studieduur, de verdeling van de alumni over de leerstoelen en de “werkgevers top 15”.

4 dames van de ENIAC
eerste 4 onderhoudstechnici van de ENIAC

Tot slot onderhoudt ENIAC ook contacten met andere afdelingen binnen de Universiteit Twente. Er is regelmatig overleg met alumniverenigingen van andere afdelingen en ook worden er soms gezamenlijke reünies of andere activiteiten georganiseerd. (Foto ©US Army Photo)

Kortom: ENIAC is een vereniging voor en door de alumni zelf.