Scriptieprijs

Om Master-afstudeerders van de afdeling Informatica van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) van de Universiteit Twente aan te moedigen een kwalitatief goede scriptie af te leveren, reikt ENIAC sinds het studiejaar 1994-1995 elk jaar de scriptieprijs (€500) uit aan die Master-student die tijdens het dan afgelopen studiejaar de kwalitatief meest hoogstaande Master-scriptie heeft geschreven.

Meer weten of deelnemen? Bekijk

Tot 2014 reikte ENIAC ook jaarlijks € 1000,- uit voor een scholarship in het buitenland. Meer informatie hierover vind je in ons archief.

Deelname en regelement

Tijdens het studiejaar wordt aan hoogleraren van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), afdeling Informatica, van de Universiteit Twente en andere prominente leerstoelen gevraagd Doctoraal- en Masterscripties te nomineren van Computer Science, Business Information Technology, Human Media Interaction en Telematics studenten.

Per leerstoel mag 1 Masterscriptie worden genomineerd, m.u.v. de leerstoel HMI. HMI mag, gezien hun grote aandeel in het afleveren van afstudeerders, 2 kandidaten voordragen. De leerstoelen van de afdeling INF zijn op dit moment: CAES, DB, DACS, DIES, FMG, HMI, IS, PS en SE. Het maximum aantal mogelijke nominaties van INF is dus 10. De leerstoelen worden in de gelegenheid gesteld ook goede kandidaten van de Master BIT te nomineren.

Beoordeling

Beoordeling van de ingediende scripties vindt plaats op de volgende punten:

  • Wetenschappelijke aanpak
  • Praktische aanpak (“ingenieursaanpak“)
  • Moeilijkheidsgraad
  • Leesbaarheid/bruikbaarheid/toegankelijkheid van het verslag voor specialisten en informatici in het algemeen
  • Algemeen nut van het onderzoek/ontwikkeling

Voor de winnende scriptie wordt een kort beoordelingsrapport opgesteld met daarin de motivatie.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op in november, in het studiejaar volgend op het studiejaar waarover de nominaties zijn gedaan. Tijdens de prijsuitreiking zullen andere genomineerden een eervolle vermelding krijgen. De prijs zal, naast een geldbedrag, bestaan uit een blijvende herinnering, bijvoorbeeld in de vorm van een kunstwerk.