Privacy

Wat we wel en niet doen met je gegevens…

  • Noch ENIAC noch derden (bv. LinkedIn, WordPress) verzamelen adressen middels de (nu én in de toekomst) op deze site aangeboden formulieren, gastenboeken, forums of andere electronische vormen van feedback.
  • (E-mail)Adressen zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en zullen niet gebruikt worden voor puur commerciële activiteiten, tenzij je hier expliciet geen bezwaar tegen hebt (opt-in). Wij zijn altijd zelf de verzender van de informatie, dus we lenen geen bestanden uit!
  • Je kunt je bezwaren tegen het gebruik van je (E-mail)adres kenbaar maken bij het alumniburo door het invullen van de checkboxes bij je privacy instellingen. De uitleg van de typen informatie waartegen je bezwaar kunt maken, staat in ons communicatiebeleid vermeld.
  • Bij aanmeldingen voor activiteiten gaan wij ervan uit dat, als niets aangeeft, jij géén bezwaar hebt tegen het vermelden van je naam op de site bij die activiteiten.
  • Mocht je jezelf tegenkomen in de historische archiven en hier bezwaar tegen hebben, maak dit dan kenbaar aan de secretaris. We zullen dan samen tot een oplossing komen.
Advertenties