Ledenadministratie

ENIAC houdt van haar leden verscheidene gegevens bij om met haar leden te kunnen communiceren. Dit bestaat uit het (oude) studentnummer, de adres- en werkgevergegevens (indien bekent), en het bankrekeningnummer voor het innen van de contributie (indien een machtiging is afgegeven). Met deze gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan en meer hierover is te vinden op de privacy pagina.

Data-opslag

In 2007 is de ledenadministratie (weer) ondergebracht bij de AlumniPortal van de UT. Dit is gedaan om twee belangrijke voordelen te bewerkstelligen:

  • Er zijn geen twee versies meer van de adresgegevens van de leden. Het AlumniBuro hield bij wie lid zijn van ENIAC, en ENIAC hield de adresgegevens van haar leden bij. Door de administratie onder te brengen bij het AlumniBuro is er nog maar één versie van het adressenbestand.
  • Wijzigingen die bij de universiteit worden doorgegeven, bijvoorbeeld via de TNT verhuisservice, zijn nu direct bekend bij ENIAC en vica versa.

Naast bovenstaande redenen scheelt het aanzienlijk in de administratieve last voor ENIAC, omdat er nu niet meer hoeft te worden uitgezocht wat de correcte gegevens zijn. Verder hoeven de leden niet meer zowel ENIAC als de universiteit in te lichten bij adreswijzigingen. Het volstaat om of ENIAC of de UT in te lichten, waarbij het laatste het meest gemakkelijk gaat via de TNT-post verhuisservice.

Advertenties