Hoe kijk jij nu vanuit je huidige positie terug op de (vernieuwde) opleiding Informatica?

Posted on 3 april 2013 door

0


De tijd, dat u als student Informatica op de Universiteit Twente rondliep, ligt achter u. Hoe kijkt u, vanuit uw huidige positie, op uw opleiding terug? En welk belang hecht u aan de modules en vaardigheden die studenten in 2013 – 2014 aangereikt krijgen in de vernieuwde bachelor Informatica? We zijn zeer benieuwd naar uw feedback. U kunt ons helpen door deze vragenlijst voor 22 april in te vullen? (+/- 10 min).

UT-breed is besloten het bacheloronderwijs te vernieuwen. We willen meer activerend, eigentijds, samenhangend onderwijs. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat?  In de nieuwe bachelor krijgen studenten geen vakken meer van 5 EC, maar modules van 15 EC. In deze modules wordt in samenhang vakkennis bijgebracht en leren studenten samenwerken in een project. Tevens wordt er aandacht besteed aan academische en professionele vaardigheden, zoals samenwerken, plannen,  schriftelijk en mondeling presenteren en ‘ethiek’.

De gehele bachelor bevat twaalf modules. Bij Informatica vormen de eerste zeven modules de kern van de bachelor. Daarna krijgen studenten drie keuzemodules aangeboden. Ze kunnen dan ook naar het buitenland. De laatste twee modules zijn gericht op de afsluiting. Het betreft het bachelorreferaat en de ontwerpopdracht, zoals u dat waarschijnlijk ook nog gehad heeft.

Het doel van het nieuwe bacheloronderwijs is studenten te activeren nominaal te studeren. Ook worden studenten gestimuleerd sneller te besluiten of ze voor de juiste opleiding gekozen hebben. Al na de eerste twee modules moet dit duidelijk zijn, om daarmee late uitval te voorkomen.

Nb. Heeft u vragen of opmerkingen over de vragenlijst? Of heeft u interesse in deelname aan een panelgesprek over het nieuwe bacheloronderwijs? Of heeft u een goed idee voor een project in de eerste modules? Stuurt u dan een mail naar Jan Kamphuis, coördinator nieuwe bachelor, e-mail j.a.kamphuis@utwente.nl.

3 april 2013, Rom Langerak, Opleidingsdirecteur.

>> Start de vragenlijst

touch_tomorrows_questions

Advertenties
Posted in: nieuws