Winnaar scriptieprijs 2008

Voor de scriptieprijsuitreiking van 2008 waren er maar liefst 8 kandidaten genomineerd. Door de hoeveelheid aan scripties had de jury het werk iets anders uitgevoerd dan voorgaande jaren. Allereerst werd door elk jurylid, onafhankelijk van elkaar, een shortlist samengesteld. Aan de hand deze shortlist werden de scripties van finalekandidaten uitvoerig beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: wetenschappelijke en praktische aanpak, de moeilijkheidsgraad, de toegankelijkheid van het verslag voor specialisten en informatici en tot slot het algemeen nut van het onderzoek.

Na al het leeswerk had de jury besloten om de de scriptie van Viêt Yên Nguyen, getiteld “Optimising Techniques for Model Checkers”, te verkiezen tot beste scriptie van 2008.

Een lijst van andere genomineerde scripties is te vinden op de scriptieprijs pagina.

Advertenties