Jaarverslag 2004 en beleidsplan 2005 tbv ALV

Posted on 20 januari 2005 door

0


Voor de komende ALV over 2004 heeft het bestuur de jaarverslagen 2004 (PDF) en het beleidsplan 2005 (PDF) online beschikbaar gemaakt.

Het huidige bestuur heeft aangegeven door te willen gaan, met enkele kleine verschuivingen. Suzanne wil voorzitter blijven, Christian secretaris, Berend penningmeester, Renate PR-commissaris en Peter Spakman wil de nieuwe activiteitencommissaris worden. Machiel neemt Werner’s plaats in de activiteitencommissie over, daar zijn promotie hem dit jaar veel tijd zal gaan kosten. Invulling van de kascommissie is nog niet bekend. Vincent en Christian zullen als webcommissie de website en andere beheerderstaken gewoon blijven doen.

Advertenties