Aanmeldformulier werkt weer

Posted on 21 december 2004 door

0


Het aanmeldformulier van de agenda met het activiteitenoverzicht werkt weer! Je kunt je dus nu weer gemakkelijk aanmelden voor de nieuwsjaarsborrel in Utrecht of de ALV in Enschede.

Als je niet komt op de ALV, dan stellen wij een afmelding ter zeerste op prijs, in verband met de geplande wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement.

Advertenties